Bruddalen är namnet på den ravin och dalsänka där man i svunna tider lekte lekar och friade till sin tilltänkta och käresta.
Dit tog man sig från Knäreds samhälle via stigen som kallades, och fortfarande kallas, för kärleksstigen.

 

Välkomna önskar
Per och Marie

cake high small