Hand och Hemstöpta ljus
från Halländska KnäredBruddalen

är namnet på den ravin och dalsänka där man i svunna tider lekte lekar och friade till sin tilltänkta och käresta.

Dit tog man sig från Knäreds samhälle via stigen som kallades, och fortfarande kallas, för kärleksstigen.